Scholenbouwwaaier heeft er een broertje bij!

De Scholenbouwwaaier heeft er ruim twee jaar na de lancering van de Scholenbouwwaaier een broertje bij. Met het nieuwe Kwaliteitskader voor het basisonderwijs krijgen scholen en gemeenten een waardevol hulpmiddel in handen dat hen kan helpen geformuleerde ambities af te stemmen op de beschikbare en-of benodigde financiering.

Op 6 maart 2014 werd door het Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) nml. het “Kwaliteitskader Huisvesting Basisonderwijs” gepresenteerd. Het Kwaliteitskader is een reeks samenhangende, eenduidig toepasbare prestatiecriteria voor een gebouw dat positief bijdraagt aan de leeromgeving van kinderen. Het Kwaliteitskader is niet bedoeld als vervanging van normen of regels; het gaat om een instrument ter vergemakkelijking van het keuzeproces op lokaal niveau.

Het Kwaliteitskader kan ingezet worden bij gesprekken over de kwaliteit van schoolgebouwen tussen schoolbesturen en gemeenten. Het kader levert daartoe concrete en eenduidige ontwerp- en prestatiecriteria. Het kwaliteitskader kent een zelfde ordening en opbouw als de scholenbouwwaaier. Daardoor kunnen deze naast elkaar worden gebruikt. Waar de waaier in staat is te informeren en inspireren, helpt het kader scholen en gemeenten hun ambities ten aanzien van de huisvesting te concretiseren en te formaliseren.

De afgelopen twee jaar is op landelijk niveau en met inbreng van schoolbesturen, gemeenten en huisvestingsprofessionals hard aan het Kwaliteitskader gewerkt. De VNG en de PO-Raad ondersteunen het Kwaliteitskader als basis voor de lokale dialoog. Het kenniscentrum Ruimte-OK dat ook de scholenbouwwaaier in zijn beheer heeft is door de VNG en PO-Raad gevraagd het kwaliteitskader te implementeren. Ruimte-OK biedt lokaal ondersteuning bij de toepassing van het Kwaliteitskader en presenteert het op diverse bijeenkomsten in het land. Het kader, de bijbehorende financiële paragraaf, veel gestelde vragen en overige informatie zijn vanaf heden via de online-kennisbank op de website van Ruimte-OK (www.ruimte-ok.nl) beschikbaar (eenmalige registratie -zonder kosten- is verreist!). Met de VO-raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de PO-raad vinden gesprekken plaats om het Kwaliteitskader te verbreden naar het voortgezet onderwijs, de kinderopvang en het speciaal onderwijs.

Daarnaast is het ook de bedoeling de kwaliteits-criteria uit het kwaliteitskader op te nemen in de Scholenbouwwaaier-app. Op die manier hebben betrokken alle actuele informatie direct bij de hand in één hulpmiddel.

Deel dit